Privacyverklaring

Algemeen
Promozaak.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door  Promozaak verwerkt?
De gegevens die door Hayfood worden verwerkt zijn de gegevens die u zelf invult op het invulscherm waar u zich kunt aanmelden. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.).

Wat doet Promozak.nl met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • het verwerken van uw vraag en u op de hoogte houden van de ontwikkeling van Promozaak en daarmee samenhangende diensten;
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
  • u te kunnen verzoeken uw ervaringen met Promozaak te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van relevante informatie of nieuwsbulletins;
  • het nakomen van de overeenkomst tussen u en Promozaak

Links
De site van Promozaak kan advertenties van derden of koppelingen (links) naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Promozaak geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden bewaard op de systemen van Promozaak.  Promozaak hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Uw rechten U kunt altijd aan  Promozaak vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Ook kunt u per email aan  Promozaak vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens uit ons systeem te laten verwijderen, die Hayfood zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per email  Promozaak hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt alleen maar als u zich daarvoor heeft opgegeven in uw account.